DİSLEKSİ (Özgül Öğrenme Güçlüğü)
Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi bu grupta zeka düzeyi çok yüksek çocuklar, hatta özel yeteneklere sahip çocuklar da bulunur. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Tom Cruise gibi..
Devamını Oku
Obsesif Kompülsif Bozukluğu
Obsesif Kompülsif Bozukluğu nedir? OKB ile nasıl başa çıkılır?
Devamını Oku
Sınav Kaygısı
Sınav kaygısının üstünden nasıl gelinir?
Devamını Oku
Otizm Spektrum Bozukluğu
Otizm Spektrum Bozukluğu nedir? Belirtileri nasıl anlaşılır?
Devamını Oku
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Hiperaktivite nasıl geçer? Tedavisi nedir? Çocuğuma nasıl yaklaşmalıyım?
Devamını Oku
Previous slide
Next slide

Dr. burak karakök

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI UZMANI

dekor

Hakkımda

Uzm. Dr. Burak Karakök 1988 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış olduğu lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapmış ve Psikiyatri Uzmanı olmuştur.

Uzm. Dr. Burak Karakök, Hipnoterapi/Hipnoz, Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Aile ve Evlilik Terapisi, Kişilerarası İlişkiler Terapisi, Psikodinamik psikoterapi eğitimleri almıştır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Katıldığım Sempozyumlar

Ayrıca Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu, “Operational Psychodynamic Diagnosis” kursu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kursu (Prof. Dr. Russel A. Barkley), X. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi, XI. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi, Çocukluk Çağında Özgül Öğrenme Bozukluğu Sempozyumu, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Otizm Kursu, “Sexual Violence Symposium” , Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Eğitim Etkinliği, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi gibi birçok ulusal ve uluslararası eğitim ve sempozyumlara katılmıştır.

Tıp Eğitimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

UZMANLIK EĞİTİMİ

Hacettepe Üniversitesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

tAMAMLANAN eĞİTİMLER

Hipnoterapi/Hipnoz 100%
Bilişsel Davranışçı Terapi 100%
Oyun Terapisi 100%
Aile ve Evlilik Terapisi 100%
Kişilerarası İlişkiler Terapisi 100%
Psikodinamik Psikoterapi Eğitimleri 100%

Uzmanlık Alanlarım

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Otizm Spektrum Bozukluğu

 • Asperger Sendromu

 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

 • Obsesif Kompülsif Bozukluk

 • Depresif Bozukluklar (Depresyon)

 • Davranış Bozuklukları

 • Özgül Öğrenme Bozukluğu (Disleksi)

 • Gelişim Geriliği

 • Tik Bozuklukları

 • Konuşma Bozuklukları

 • Yeme Bozuklukları

 • Uyku Bozuklukları

 • Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Travma

 • Tıbbi Hastalıklara İkincil Gelişen Duygusal ve Davranışsal Sorunlar

 • Gece Altını Islatma (Enürezis Nokturna)

 • Kaka Kaçırma (Enkoprezis)

 • İnternet ve Online Oyun Bağımlılığı

Uzmana Danışın

Merak ettiğiniz konular hakkında bilgi almak için randevu alın..

Terapiler

Tedaviler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; çocuk ve ergenlerin bedensel sağlıklarının yanı sıra, ruhsal ve sosyal olarak da sağlıklı gelişmelerini hedefleyen tıpta uzmanlık alanıdır.

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla görülen psikiyatrik durumlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite, anksiyete (kaygı) bozuklukları, depresyon, bipolar bozukluk, öğrenme bozuklukları, zihinsel gelişim bozuklukları, konuşma bozuklukları, otizm, Asperger sendromu, uyku bozuklukları, tikler ve takıntılar, yeme bozuklukları, davranım bozukluğu, travma ile ilişkili bozukluklar, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, akran zorbalığı, uyum bozuklukları, cinsel gelişimle ilgili zorluklar, madde ve madde dışı (örneğin oyun, internet vs) bağımlılıklar başlıkları altında toplanabilir.

 • Çocuk ve ergenin çeşitli alanlardaki becerilerinin yaşıtlarına göre farklı geliştiği durumlarda (örneğin konuşma, dikkat, dürtü kontrolü, okuma-yazma, kendine bakım, sosyal beceriler vb.),
 • Uzun süren ve çocuğun ve ergenin kendisinde ve çevresinde sıkıntı oluşturan mutsuzluk, kaygı, öfke gibi duygusal sorunlarda,
 • Olumsuz duygu ve davranışlara yol açan uzun süreli, tekrarlayıcı düşünceler (örneğin takıntılar, ümitsizlik ve yetersizlik düşünceleri, travma ile ilişkili düşünceler),
 • Çocuk ve ergenin davranışları ile ilgili sorunlarda (örneğin yemesi, uykusu, okuldaki ve evdeki davranışları, aile ve arkadaşları ile ilişkileri ya da stresli bir durumdaki tepkileri
 • Tanı konulabilen bir psikiyatrik durumu ya da normal gelişimden sapma olup olmadığını tespit etmek,
 • Mevcut durumla ilişkili olabilecek tıbbi ve diğer psikiyatrik durumları ayırt etme,
 • Tedaviye gerek olup olmadığını kararlaştırmak,
 • Gerekiyorsa aile ile birlikte tedavi programını geliştirerek, çocuğun ve ailenin bu programa katılımını sağlamak

En az bir saatlik görüşme süresince; çocuk ya da ergenin gelişimsel işlevlerinin, duygusal ve davranışsal zorlukların boyutunun ve probleme yol açan bireysel, ailevi ve çevresel faktörlerin tespiti yapılır. Bunun için çocuk ya da ergenin kendisinden, anne-baba ya da diğer aile bireylerinden, gerek duyulursa okul, diğer tıp doktorları gibi farklı kaynaklardan bilgi alınır.

Problemin gelişimi, daha yoğun yaşandığı ortamlar ve zamanlar, artıran ve azaltan faktörlerin yanı sıra daha önceki başvuru, tedavi ve sonuçları gözden geçirilir.

Ayrıca çocuğun bilişsel, dil, psikososyal ve duygusal gelişimi, olası travmaları, tıbbi ve aile öyküsünün yanı sıra çocuğun ve ailenin güçlü yönleri de değerlendirilir.

Çocuk/ergen ve aile tarafından doldurulan çeşitli ölçekler tanısal değerlendirmenin yanı sıra tedavi sonuçlarının takibi açısından da önemlidir. Kliniğimizde en sık kullanılan ölçekler: Çocuklar için kendini değerlendirme ölçeği, Beck depresyon ölçeği, Gadow-Sprafkin Davranış Değerlendirme Envanterleri (Erken çocukluk dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi), Çocuk ve Ergenler için anksiyete ve depresyon ölçekleri, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite ölçekleri, Yale-Brown Obsesif Kompülsif Bozukluk ölçeği, Yale Tik Ölçeği, Otizm davranış ölçeği, Ergenler için Sosyal Fobi ölçeği’dir.

Tüm olgulara gerekmemekle beraber bazı olgularda tanılama süreci gelişim düzeyi, bilişsel beceriler, dikkat, organizasyon, planlama, dürtüsellik, hareketlilik gibi alanlarda nöropsikolojik testlerin uygulanmasını da içermektedir.

Tedavi planı yapılmadan önce varsa daha önceki başvurulardaki tedavi ve müdahalelerin içeriği, uygulama süreleri ve başarı düzeyleri mutlaka gözden geçirilmelidir.

Günümüzde tedavi planını tamamen doktorun belirlediği klasik tıbbi modelden giderek uzaklaşılmaktadır. Bunun yerine uzmanın mevcut durumla ilgili bilgi verdikten sonra eğer tedavi gerekiyorsa bilimsel olarak etkinliği gösterilen tedavi seçeneklerini çocuk/ergen ve aile ile paylaştığı ve tedavi planını birlikte oluşturdukları ortak çalışma (collaborative) yaklaşımı benimsenmektedir.

Tedavi biçimi tanı konulan durumun özelliğine göre değişir. Örneğin mevcut durum genel gelişim geriliği, otizm, gelişimsel dil bozukluğu, beden koordinasyon bozukluğu gibi bir durumla ilgili ise bu becerilerin gelişimini destekleyecek özel eğitim uzmanı, konuşma-dil terapisti ya da iş-uğraş terapisti gibi uzmanlara yönlendirilir ve belli aralıklarla ilerlemeler değerlendirilir. Bu çocuklarda ilave psikiyatrik tanılar (ör: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite, öfke kontrol bozuklukları, uyku bozuklukları, kaygı bozuklukları vb.) mevcutsa ek olarak ilaçlı ve ilaçsız tedavi de eklenir.

Çocuk ve ergenlerde depresyon, kaygı bozuklukları (sosyal fobi- aşırı çekingenlik, çeşitli fobiler, okul reddi ve ayrılma kaygısı, panik bozukluk, genelleşmiş kaygı bozukluğu, sınav kaygısı vb), obsesif-kompülsif bozukluk, travma ile ilişkili bozukluklar, uyum bozuklukları, öfke kontrol sorunları, yeme bozuklukları (blumia, anoreksi, tıkınırcasına yeme bozukluğu), kendine zarar verici davranışlar, saç-kirpik yolma, gece işemesi ve kaka kaçırma gibi durumlar bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış psikoterapi yöntemleri ile tedavi edilebilir.

Tanı konulan durumun belirti şiddeti ağır ise, acil tedavi gerekiyorsa ve haftalık psikoterapi seanslarını sürdürmek mümkün olamayacaksa genellikle ilaçlı tedaviler tercih edilir. İlaçlı tedavide çocuğun yaşı, kilosu, tıbbi öyküsü, ilaç kullanım öyküsü, yan etki profilinin yanı sıra ailenin tercihi de son derece önemlidir. Tedaviye düşük dozla başlayarak tedavi yanıtı ve olası yan etkiler değerlendirilerek artırılması en güvenli yöntemdir. En sık ilaçla tedavi edilen klinik durumlar dikkat eksiklikliği/hiperaktivite bozukluğu, davranım ve öfke kontrol bozuklukları, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, tik bozuklukları, uyku bozuklukları, psikotik bozukluk, manik-depresif bozukluk ve uyku bozuklukları gibi tanılardır.

Psikolojik Testler

Wechsler Çocuklar için Zeka ÖlçeğiIV;  6 yaş ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır. Bu testte genel bir zeka bölümü (IQ) değerlendirmesinin yanı sıra  dört ana alanda bilişsel beceriler değerlendirir. Bunlar; Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme, Çalışma belleği ve İşlemleme hızıdır.

Sözel kavrama akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini ölçer. Algısal akıl yürütme görsel algı ve organizasyon, algısal akıl yürütme ve motor koordinasyon ile ilgili bilgi verir. Çalışma belleğinde kısa süreli işitsel bellek, dikkat ve konsantrasyon değerlendirilir. Son olarak işlemleme hızı zihinsel işlemleme hızı, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkat ve gayretin sürdürülmesi ile ilgili bilgi verir. Ayrıca çocuğun uygulama esnasında motivasyonu, işbirliği, hareketliliği, dikkat ve odaklanma becerileri, dürtü kontrolü, tepki süresi, kaygı düzeyi gibi alanlarda gözlemlenmesi klinik olarak önemli bilgi sağlar.

WISCIV çocuğa bireysel olarak uygulanan bir testtir ve yaklaşık 1.5-2 saat kadar sürer. Test Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen standart eğitimi almış ve testi uygulama ve değerlendirme sertifikası olan psikologlarca uygulanır. Test sadece bir IQ değeri sunmaktan öte çocuğun bilişsel olarak güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi ve klinik olarak bazı durumların ayrımı konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Bu ve diğer testler uygulanırken çocuğun karnının tok olması, yeterli düzeyde uykusunu almış ve dinlenmiş olması önem taşımaktadır.

MOXO dikkat testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısını değerlendirmeye yardımcı olan, bilgisayar üzerinden uygulanan bir nöropsikolojik testtir.

MOXO, DEHB’nin dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir. Bu dört özellik aynı yaş ve cinsiyetteki kişilere kıyaslanarak ayrı ayrı değerlendirilmekte ve mevcut problemin şiddeti ile ilgili bilgi verilmektedir.   

MOXO diğer standart sürekli performans testlerinden farklı olarak kişinin performansını dikkat dağıtıcı görsel ve işitsel uyaranlarla birlikte, gerçek yaşamın bir benzerini oluşturmaya çalışarak değerlendirir.

MOXO dikkat testi standart bir ortamda çocuğun dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite düzeyleri ve bunların zamanla, görsel ve işitsel çeldiricilerle değişimi konusunda önemli bilgiler vermektedir. Bununla birlikte DEHB tanısı için MOXO dikkat testi tek başına yeterli değildir ve detaylı bir klinik ve gelişimsel değerlendirme şarttır. 

Stanford-Binet zeka testi 24 aydan yetişkin döneme kadar uygulanan bir testtir. Bu testi uygulama sertifikası olan bir psikolog tarafından çocuğun yaşına uygun olarak sorular yöneltilir ve cevaplaması istenir. Testin uygulama süresi genellikle 1 saat civarındadır.

StanfordBinet zeka testi genel olarak 2 yaşın üzerindeki bireylerin bilişsel becerilerini değerlendirmekle beraber testin son revizyonu 1985 yılında yapılmıştır. Bu yüzden 6 yaşı dolduran çocukların zihinsel becerilerini ölçmek için daha güncel bir ölçek olan WISC—IV testinin uygulanması daha doğru sonuç vermektedir.

DENVER II – Gelişim Tarama Testi 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel durumlarını ve sorunlarını tespit etmek ve risk altındaki çocukları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerileri ne düzeyde sergilediği hem anne-babadan alınan bilgiler hem de çocuğun gözlemlenmesi ile belirlenir. Testi standart eğitimi almış ve testi uygulama ve değerlendirme sertifikası olan uzmanlarca uygulanır ve yaklaşık 15-30 dakika sürer.

Denver II bir zeka testi değil, bir gelişim testidir. Testin en son Türkçe standardizasyonu 2009’da yapılmıştır. Denver II, kişisel-sosyal, dil, kaba motor ve ince motor olmak üzere 4 alt testten oluşur. Kişisel-Sosyal alan insanlarla iletişim kurma ve bireysel gereksinimlerini karşılayabilme becerisini; ince motor alan el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme ve sorun çözmeyi; dil alanı işitme, anlama ve dili kullanmayı ve kaba motor alan oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak beden koordinasyonunu değerlendirir. Test sonucunda çocuğun bu alanlarda yaklaşık kaç yaş/ay düzeyinde işlev gördüğü tespit edilir.

İngilizce “Cognitive Assessment system” ifadesinin baş harflerinden oluşan CAS testi planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemler olmak üzere dört ana alanda çocuğun becerilerini değerlendirir. Bu alanların her biri üçer alt testten oluşur. Test ayrıca zeka düzeyi ile ilgili genel bir değerlendirme yapar.

Planlama alanı bir problemi çözmek için strateji belirleme, uygun olanı seçme ve uygulama becerilerini değerlendirir. Dikkat alanı ise seçici olarak bir uyarana odaklanabilme ve diğer uyaranları göz ardı edebilme becerisi değerlendirilir. Eşzamanlı Bilişsel işlemler ayrı ayrı uyaranları entegre ederek bir bütün ya da grup oluşturma becerilerini, Ardıl Bilişsel İşlemler ise uyaranları zincire benzeyen bir biçimde özel bir sıra haline getirebilme becerilerini değerlendirir.

CAS testi uygulama ve puanlama için eğitim almış bir uzman tarafından 5-17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerde uygulanır. Testin uygulanması çocuğun performansına göre ortalama 1-2 saat sürer.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği –Gözden geçirilmiş formunun 6-16 yaş arası çocuklarda bilişsel becerileri değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.

WISC-R genel bir IQ düzeyinin yanı sıra sözel ve performans olmak üzere iki alt alan puanı vermektedir. Sözel alanda yer alan alt testler genel bilgi, yargılama, aritmetik, benzerlikler, sözcük dağarcığı ve sayı dizisidir. Sözel alan testleriyle genel olarak soyutlama becerisi, genel kültür yeterliliği, dil becerisi, muhakeme ve işitsel beceriler ölçülür. Performans alanında ise resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirme, şifre ve labirent alt testleri yer alır. Performans testleri ile sebep sonuç ilişkisi, yaratıcı düşünce, görsel motor bütünleştirme ile el göz koordinasyonu değerlendirilir.

Türk çocuklarında WISC– R testinin norm çalışması 1984’de yapılmıştır. WISC– IV’ün daha güncel bir test olarak ortaya çıkması ile WISCR’ın kullanımı giderek azalmaktadır.  2013’de norm değerleri belirlenen WISCIV, günümüz çocuklarının bilişsel becerilerini değerlendirmede çok daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.

Konum

Kızılırmak, YDA Center, 1443. Cd. D:9/A Kat :4 Ofis :112, 06510 Çankaya/Ankara

Çalışma Saatlerimiz

09:00  – 18.00 Pazartesi – Cuma

 

İletişim

Gsm: 0546 103 55 52

Uzm. Dr. Burak Karakök 1988 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış olduğu lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapmış ve Psikiyatri Uzmanı olmuştur.

2021 © Uzm. Dr. Burak KARAKÖK – Tüm Hakları Saklıdır

© 2021 All Rights Reserved

Bu sitede yer alan bilgiler teşhis ve tedavi amaçlı değildir. 

Randevu al